2 Campanar

La fossa és patrocinat per:

Par4
  • Miri on es troba la bandera abans de plantejar el seu cop de sortida.
  • HL a l'esquerra.