Com arribar-hi

Adreça

C/Villa, 79-08173 Sant Cugat de Vallès Tel. 93 674 39 08 - Fax 93 675 51 52

Coordenades GPS de la Casa Club:

  • LAT.: 41 º 27' 47″ N
  • LON.: 2 º 4' 35″ E

Google Maps

  • Mostra a googlemaps

Amb cotxe:

Venint de Barcelona mitjançant els túnels de Vallvidrera, sortida Sant Cugat-Mirasol, seguir a Sant Cugat, direcció estació FGC, underground, just en el pas d'ella, la primera a la dreta és el carrer de Villa, rectes n º 79 és el Club.