Jardins de la piscina

Espai reservat per a grans esdeveniments.
Possibilitat de muntatge de carpes, etc.