Normes i regles locals

Sant Cugat, octubre 2022

REGLES LOCALS

Són aplicables les Condicions de la Competició, les Regles Locals permanents formulades pel Comitè de Regles de la FCG publicades en Febrer de l’any 2021, i les següents Regles Locals:

 

1.- FORA DE LÍMITS

  • Durant el joc del forat 7, la zona situada a l’esquerra i al fons del forat, definida per estaques blanques, és fora de límits.
  • Aquestes estaques són considerades objectes de límits durant el joc del forat 7. Per a tots els altres forats, les estaques són obstruccions inamovibles.

 

2.- CONDICIONS ANORMALS DEL CAMP-INCLOENT OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES- (Regla 16 )

  1. Els tutors o vents de subjecció d’arbres.
  2. Tots els camins i senders en el camp, encara que no estiguin recoberts artificialment, són tractats com obstruccions inamovibles de les quals l’alleujament sense penalització està permès segons la Regla 16.1.
  3. Totes les estaques indicadores de distància i totes les estaques amb corda davant dels greens són tractades com obstruccions inamovibles de les quals l’alleujament sense penalització està permès segons la Regla 16.1. No està permès l’alleujament segons la Regla 15.2.

 

3.- ZONES DE DROPATGE OPCIONALS.

Forat 17: Si una bola està a l’àrea de penalització situada a la dreta del forat, incloent quan és conegut o virtualment cert que una bola no trobada va acabar reposant en aquesta àrea de penalització, el jugador te aquestes opcions d’alleujament, cada una amb un cop de penalització:

  • Prendre alleujament segons la Regla 17.1, o
  • Com una opció addicional, dropar la bola original o un altre bola a la zona de dropatge situada aproximadament a la meitat del forat. La zona de dropatge és una àrea d’alleujament segons la Regla 14.3.

Forat 18: Si una bola està a alguna de les següents àrees de penalització

Zona 1 – Àrea de penalització situada davant del tee de sortida per a aquelles boles que han entrat en la mateixa des del tee de sortida, creuant frontalment al marge del mateix.

Zona 2 – Per aquelles boles que reposen a l’Àrea de penalització situada a l’esquerra de green

incloent quan és conegut o virtualment cert que una bola no trobada va acabar reposant a  l’àrea de penalització, el jugador pot:

  • Prendre l’alleujament de cop i distància segons la Regla 17.1d(1), sumant un cop de penalització, o
  • Dropar la bola original o un altre bola a la zona de dropatge corresponent, sumant un cop de penalització. La zona de dropatge es una àrea d’alleujament segons la Regla 14.3.
  • El jugador no pot prendre alleujament segons les Regles 17.1d(2) o 17.1d(3).

 

4.- RITME DE JOC.

En vigor el temps màxim per completar una volta, definit al dors del document amb les posicions de bandera.

 

Penalitat per infracció d’aquestes Regles Locals: Stroke Play 2 cops

 

NOTA IMPORTANT:

 

Forat 7 (Els Pins): es recomana, després d’efectuar el cop a green, fer ús de la campana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadors:

Col·laboradors:
ÀREA SOCIS
Català