Normes i regles locals

Sant Cugat, 20 d’Octubre del 2015

Son aplicables les Condicions de la Competició i Regles Locals permanents formulades pel Comitè de Regles de la FCG de l’any 2016 i les següents regles locals:

1. FORA LÍMITS

  • Hi ha un fora límits intern a l’esquerra i al fons del forat 10 (Los Pinos), només per al joc d’aquest forat.

2. OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES (Regla 24-2)

  • Els tutors o vents de subjecció dels arbres.
  • Els arbres indicadors de distància a greens.
  • Les estaques del fora límits interns del forat 10 (Los Pinos) quan es juga qualsevol altre forat.
  • Tots els camins.

3. ZONES DE DROPATGE OPCIONALS.

FORAT 2

Zona de dropatge opcional per a aquelles boles que reposin en l’obstacle d’aigua lateral a la dreta del forat.

FORAT 3

Zona de dropatge opcional per a aquelles boles que reposin en l’obstacle d’aigua lateral a l’esquerra del green.

4. GREEN EQUIVOCAT (Definició)

És d’aplicació la Regla 25.3 per a aquelles boles que reposin en el green de pràctiques situat al fons i dreta del Forat 3.

5. COL·LOCACIÓ DE LA BOLA

Una bola que reposa en el recorregut en una zona segada arran, pot ser aixecada sense penalització i netejada. Abans d’aixecar la bola, el jugador ha de marcar la seva posició. Un cop aixecada la bola, ha de col·locar-la en un punt dins de la distància d’una targeta i no més a prop del forat d’on reposava originalment, que no estigui en un obstacle ni en green. Un jugador pot col·locar la bola una vegada, i està en joc quan ha estat col·locada.
Si el jugador no marca la posició de la bola abans d’aixecar-la o mou la bola de qualsevol altra forma, com rodar amb un pal, incorre en penalització d’un cop.

NOTA IMPORTANT

Forat 10 (Els Pins): es recomana al terme del joc del segon cop, fer ús de la campana.

Patrocinadors:

Col·laboradors:
ÀREA SOCIS
Català