President

D. José M. Torres Moliner

Vicepresident 1r

Sr. Francisco Palau Palau

Vicepresident 2on

D. Vicente Tardío Barutel

Vicepresident 3r

D. Javier Llorente Busquets

Tresorer

D. José L. Sanchiz Parera

Comitè de Competició

Capità de Camp

D. Ricardo Piñeiro Lemoine

Delegada Femenina

Dª. Mónica Riera Riviere

Presidenta del Comitè de Competició

Dª. María Cailà Caragol

Secretari

D. Jorge Oleart Godia

Vocals

D. Sebastián Grau Avila

D. Jaume Feixas Guillamet

D. Jorge Knuth Marten

D. Jordi Kucharski Teotino

D. Robert Navarro Llunell

D. Daniel Martínez Mustíenes

D. Eduardo Torres Lozano

D. Bosco de Checa Mato

D. Marc Bella García

Delegats

Delegat Professionals

D.

Delegat Seniors

D.

Delegado Ús del Camp

D.

Patrocinadors:

Col·laboradors:
ÀREA SOCIS
Català